Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4993
Title: Можливості вдосконалення шкільного демонстраційного експерименту з фізики засобами сучасної цифрової техніки
Other Titles: Possibilities for Improving to the School Demonstration Experiment іn Physics by Means оf Modern Digital Technology
Authors: Пасько, Ольга Олександрівна
Pasko, Olha Oleksandrivna
Однодворець, Лариса Валентинівна
Odnodvorets, Larysa Valentynivna
Keywords: демонстраційний експеримент
методика навчання фізики
засоби навчання
цифрова техніка
комп’ютерна модель
експериментаторські уміння
demonstration experiment
teaching methods оf physics
teaching aids
digital technologies
computer model
experimental skills
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Пасько, О. О. Можливості вдосконалення шкільного демонстраційного експерименту з фізики засобами сучасної цифрової техніки [Текст] / О. О. Пасько, Л. В. Однодворець // Актуальні питання природничо-математичної освіти : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон [та ін.], голова редкол. О. С. Чашечникова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (9). – С. 100–106.
Abstract: Стаття присвячена розв’язанню проблеми вдосконалення шкільного демонстраційного фізичного експерименту. У роботі здійснено аналіз стану теоретичної розробки та практичного впровадження методів вдосконалення демонстраційного експерименту на основі вивчення філософської дидактичної та методичної літератури з даного аспекту Визначено функції шкільного демонстраційного фізичного експерименту, з’ясовано методичні основи та вказано особливості його проведення. Встановлено складності, що можуть виникати під час підготовки та демонстрації фізичних явищ Виявлено головні напрями підвищення ефективності демонстраційного експерименту шляхом використання цифрових технологій, враховуючи наявні вимоги до проведення демонстрацій та їх потенційні можливості щодо подання інформації. Запропоновано методичні рекомендації щодо вдосконалення демонстраційного експерименту на основі сучасної цифрової техніки.
The article substantiates the need and are features of the school physical demonstration experiment highlighted difficulties that may arise during training and demonstrations of physical phenomena and to find ways to improve physical demonstration experiment using digital technology. The functions of the school demonstration physical experiment are determined, the methodological foundations are clarified and the features of its conduct are indicated. The difficulties that can arise in the preparation and demonstration of physical phenomena are identified. The main directions for increasing the efficiency of the demonstration experiment using digital technologies. Methodical recommendations for improving the demonstration experiment on the basis of modern digital technology are proposed.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4993
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasko.pdf288,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.