Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5167
Title: Впровадження в навчальний процес професійно спрямованих завдань для майбутніх технологів харчової промисловості ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
Other Titles: Realization in Study From Professional Oriented Tasks for the Future Technologists of Food Industry of Higher Educational Establishments of the І-ІІ Accredited Levels
Authors: Кисла, О. Г.
Kysla, O. H.
Keywords: задача
навчальна задача
міжпредметні задачі
професійно орієнтовані завдання
методичні вимоги
функції
типи професійно орієнтованих завдань
task
educational task
intersubjects tasks
professional oriented tasks
methodical demands
functions
types of professional oriented tasks
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кисла, О. Г. Впровадження в навчальний процес професійно спрямованих завдань для майбутніх технологів харчової промисловості ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації [Текст] / О. Г. Кисла // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 119–126.
Abstract: У статті проаналізовані шляхи здійснення професійно орієнтованого навчання хімічних дисциплін у підготовці технологів харчової промисловості ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за допомогою виконання завдань з хімічних дисциплін із професійно значущим змістом. Відмічені основні методичні вимоги, прийоми розробки, функції, типи зазначенихзавдань.
In the article ways of realization of professional oriented study is analyzed during unting of tasks from chemistry with professional orientation of content for the technologists  Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2011, № 1 (11) of food industry of higher educational establishments of the l-ll accredited levels, the main demands, methods of construction, functions, types of mentioned tasks.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5167
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kysla.pdf131,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.