Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5288
Title: Становлення народно-сценічного танцю в системі хореографічної та педагогічної освіти
Other Titles: Becoming of a Folk-Stage Dance is in the System of Choreographic and Pedagogical Education
Authors: Максименко, Анатолій Іванович
Maksymenko, Anatolii Ivanovych
Keywords: народно-сценічний танець
хореографічна освіта
педагогічна освіта
folk-stage dance
choreographic education
pedagogical education
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Максименко, А. І. Становлення народно-сценічного танцю в системі хореографічної та педагогічної освіти [Текст] / А. І. Максименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарев [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 67–74.
Abstract: У статті висвітлюється історичний процес становлення та розвитку народно-сценічного танцю в межах професійного хореографічного мистецтва, який протягом XX ст. асимілював всі ті надбання, які пройшли апробацію на професійній балетній сцені та стали обов'язковим програмним матеріалом для навчання професійних танцівників та майбутніх вчителів хореографії.
In the article lights up becoming and development of a folk-stage dance within the framework of professional choreographic art, which during a XX item assimilated all those achievements which passed approbation on the professional ballet stage and steel by obligatory programmatic material in education of professional dancers and future teachers of choreography.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5288
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maksimenko.pdf138,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.