Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/532
Title: Інформаційні війни та маніпуляція свідомістю в сучасному суспільстві
Other Titles: Information Wars and Manipulation of Consciousness in the Modern World
Authors: Донський, Дмитро Леонідович
Donskyi, Dmytro Leonidovych
Keywords: індивідуальна свідомість
individual consciousness
суспільна свідомість
social consciousness
маніпуляція свідомістю
manipulation of consciousness
інформаційна війна
information war
Issue Date: 2013
Citation: Донський, Д. Л. Інформаційні війни та маніпуляція свідомістю в сучасному суспільстві [Текст] / Д. Л. Донський // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (7). – С. 126–134.
Abstract: У статті аналізуються механізми цілеспрямованого інформаційного впливу на суспільну свідомість. Приводиться ряд ознак маніпуляції свідомістю та інформаційної війни. Робиться висновок про необхідність вивчення маніпулятивних методів для протидії інформаційної маніпуляції.
In the article mechanisms of purposeful information impact on public consciousness are analyzed. Driven by a number of signs of manipulation of consciousness and information war. The conclusion is the need to study the manipulative methods to counter the manipulation of information.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/532
Appears in Collections:Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informatsiini viiny.pdf372,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.