Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5485
Title: Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя
Other Titles: Personality in Crisis the Conditions and Critical Situations of Life
Keywords: дослідження особистості
критичні ситуації життя
кризи особистості
психологічне здоров’я
психологічна допомога
personality research
critical situations of life
crisis of a personality
psychological health
psychological help
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя [Текст] : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 лютого 2018 р., м. Суми : 95-ій річниці від дня заснування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка присвячується / Міністерство освіти і науки України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, А. В. Вертель, С. В. Гальцова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 428 с.
Abstract: Збірник містить матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя», що висвітлюють теоретичні та практичні результати досліджень проблем особистості в контексті її життєвого шляху, в умовах особистісних, міжособистісних і суспільних криз. Особливу увагу приділено питанням збереження психічного здоров’я та надання психологічної допомоги людині в консультативно-терапевтичній практиці.
The collection contains the materials of the IV International Scientific and Practical Conference "Personality in the Crisis Conditions and Critical Situations of Life", which highlight the theoretical and practical results of studies of personality problems in the context of her life path, in the conditions of personal, interpersonal and social crises. Particular attention is paid to the issues of maintaining mental health and psychological assistance to a person in counseling and therapeutic practice.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5485
Appears in Collections:Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.