Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5561
Title: Формування мотивації до мовленнєвого спілкування у дітей від народження до чотирьох років в процесі онтогенетичного розвитку
Other Titles: Formation of Motivation for Speech Communication in Children From Birth to Four Years in the Process of Ontogenetic Development
Authors: Єкименко, Вікторія Костянтинівна
Yekymenko, Viktoriia Kostiantynivna
Keywords: мотив
мотивація до спілкування
мовленнєва активність
діти молодшого дошкільного віку
діти раннього віку
мовленнєве спілкування
motive
motivation for communication
speech activity
children of junior preschool age
children of early age
speech communication
Issue Date: 2018
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Єкименко, В. К. Формування мотивації до мовленнєвого спілкування у дітей від народження до чотирьох років в процесі онтогенетичного розвитку [Текст] / В. К. Єкименко, Л. Л. Стахова // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VII Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (15 лютого 2018 р., м. Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Кафедра логопедії ; Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 72–75.
Abstract: У статті розглядаються особливості формування мотивації до мовленнєвого спілкування дітей від народження до чотирьох років в процесі онтогене¬тичного розвитку.
The article deals with the peculiarities of the formation of motivation for the speech communication of children from birth to four years in the process of ontogenetic development.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5561
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yekymenko.pdf506,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.