Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5764
Title: Професійна підготовка педагогів в напрямку здоров’язбереження
Other Titles: Professional Training of Pedagoges in the Direction of Healthcare
Authors: Козлова, В. А.
Kozlova, V. A.
Keywords: педагоги
підготовка
компетентність
здоров'я
здоров'язбереження
школярі
teachers
training
competence
health
healthcare
pupils
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Козлова, В. А. Професійна підготовка педагогів в напрямку здоров’язбереження [Текст] / В. А. Козлова // Здоров’я людини в сучасному культурно-освітньому просторі : матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції, 22 березня 2018 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Департамент соціального захисту населення Сумської ОДА, Управління охорони здоров'я Сумської ОДА, Управління молоді та спорту Сумської ОДА ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 56–67.
Abstract: У статті розглянуто проблему підвищення компетентності членів педагогічного колективу в галузі збереження здоров'я школярів; обґрунтовано сутність роботи з формування виховної системи закладу зі здоров'язберігальним компонентом; окреслено програму підготовки педагогів та основні завдання управління навчальним закладом з питань охорони здоров'я дітей; визначено стратегічні напрямки розвитку професійної мотивації вчителів до здоров'язбереження вихованців.
The article deals with the problem of increasing the competence of the members of the pedagogical collective in the field of preserving pupils' health; the essence of the work on the formation of the institution of the educational system with the healthcare-saving component is substantiated; the program of teacher training and the main tasks of the educational institution on children's health care were outlined ; strategic directions for the development of teachers' professional motivation to healthcare of pupils are determined.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5764
Appears in Collections:Здоров’я людини в сучасному культурно-освітньому просторі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozlova V. A.pdf514,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.