Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/584
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСамодай, Валентина Петрівна-
dc.contributor.authorSamodai, Valentyna Petrivna-
dc.date.accessioned2016-12-15T10:20:45Z-
dc.date.available2016-12-15T10:20:45Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationСамодай, В. П. Особливості визначення проблеми «Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки» [Текст] / В. П. Самодай // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 3 (19). – С. 42–47.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/584-
dc.description.abstractСьогодні існує низка проблем, які потребують невідкладного розв’язання для успішного функціонування галузі фізичної культури й спорту, що є невід’ємною частиною життя суспільства, важливим фактором соціальної стабілізації, джерелом здоров’я нації загалом. Завдання роботи полягало у визначенні причин виникнення та їх взаємозв’язку з проблемами в програмі «Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки». Результати порівняльного аналізу дають можливість з’ясувати причини виділених проблем у спортивній індустрії та обрати оптимальний варіант їх розв’язання. Удосконалення законодавчої й нормативно-правової бази фізичної культури та спорту сприятиме реалізації стратегії олімпійської підготовки спортсменів і підвищуватиме авторитетність Української держави на світовому ринку фізкультурно-спортивних послуг.uk_UA
dc.description.abstractToday, there are such of problems which require urgent solutions for the successful functioning of the industry of physical culture and sports, which is an integral part of society, an important factor in social stability and health of the nation at whole. The main task of work is to identify the causes and their relationship to problems in the program of «The concept of the national target of social development program of physical culture and sports in the years 2012–2016». The Results of comparative analysis gives us opportunity to determine the causes of these problems in the sports industry and choose the optimal way for addressing them. Improving the low and regulatory framework of physical culture and sport will promote the realization of the strategy of Olympic athletes, and will contribute to the credibility of the Ukrainian State in the world market of physical culture and sports services.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectпроблемиuk_UA
dc.subjectфізична культура і спортuk_UA
dc.subjectдержавна програмаuk_UA
dc.subjectздоров’яuk_UA
dc.subjectекономікаuk_UA
dc.subjectproblemsuk_UA
dc.subjectphysical culture and sportuk_UA
dc.subjectgovernment programuk_UA
dc.subjecthealthuk_UA
dc.subjecteconomyuk_UA
dc.titleОсобливості визначення проблеми «Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки»uk_UA
dc.title.alternativeFeatures of Definition Problems in Program «The Concept of the National Target of Social Development Program of Physical Culture and Sports in the Years 2012–2016»uk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc796.011.1:378.4(477.52)uk_UA
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti vyznachennia problemy.pdf3,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.