Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6030
Title: Методико-математична підготовка майбутніх вчителів початкових класів у контексті реформування початкової освіти
Other Titles: Methodical and Mathematical Preparation for Future Teachers of Initial Classes in the Context of Initial Education Reform
Authors: Васько, Ольга Олександрівна
Vasko, Olha Oleksandrivna
Keywords: методико-математична підготовка
вчителів почактвих класів
початкова освіта
діяльністний метод
інтерактивні методи навчаня
methodical-mathematical preparation
teachers of elementary classes
elementary education
activity method
interactive methods of teaching
Issue Date: 2018
Publisher: Суми : ФОП Цьома С. П.
Citation: Васько, О. О. Методико-математична підготовка майбутніх вчителів початкових класів у контексті реформування початкової освіти [Текст] / О. О. Васько // Навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у викликах сьогодення : [монографія] / за заг. ред. О. В. Лобової, І. П. Рогальської-Яблонської. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 323–339.
Abstract: Розкривається поблема методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів в умовах реформування системи початкової освіти. Аналізується новий Деражавний стандарт початкової освіти (від 21 лютого 2018 року). Висвітлюються особливості організації навчальної діяльності студентів на заняттях з навчальної дисципліни "Методика навчання освітньої галузі "Математика"" зумовлені реформуванням системи початкової освіти.
The problem of methodical and mathematical preparation of future teachers of elementary school in the conditions of reforming the system of primary education is revealed. The new Drafting Standard for Elementary Education (February 21, 2018) is analyzed. The peculiarities of the organization of educational activity of students in the classes on the educational discipline "Methods of teaching the educational branch" Mathematics "" are conditioned by reforms of the system of primary education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6030
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasko_Monografiya_2018_new.docx883,47 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.