Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6059
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБутенко, Віта Григорівна-
dc.contributor.authorButenko, Vita Hryhorivna-
dc.date.accessioned2018-12-05T11:27:59Z-
dc.date.available2018-12-05T11:27:59Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationБутенко, В. Г. Підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Віта Григорівна Бутенко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; наук. керівник С. М. Кондратюк. – Суми, 2018. – 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6059-
dc.description.abstractДисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми підготовки майбутніх вихователів до формування здоровʼязбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності. У дисертації схарактеризовано поняттєвий апарат дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів до формування здоровʼязбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності. Виявлено стан розробленості проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів до формування здоровʼязбережувальної компетентності 19 дошкільників засобами ігрової діяльності в теорії та практиці. Розроблено та теоретично обґрунтовано модель підготовки майбутніх вихователів до формування здоровʼязбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності та визначено педагогічні умови її реалізації. Розроблено науково-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх вихователів до формування здоровʼязбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності. Експериментально перевірено ефективність моделі підготовки майбутніх вихователів до формування здоровʼязбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності та педагогічних умов її реалізації.uk_UA
dc.description.abstractThe thesis is a theoretical-experimental study on the problem of training future teachers for preschoolers’ health-saving competence formation by means of game activity. In the thesis the terminological apparatus of the study on the problem of professional training of future teachers for preschoolers’ health-saving competence formation by means of game activity is characterized. The content of key definitions is disclosed: preschoolers’ health-saving competence, game activity in the formation of health-saving competence, training of future teachers for preschoolers’ healthsaving competence formation by means of game activity. The state of development of the problem of training future teachers for preschoolers’ health-saving competence formation by means of game activity in the theory and practice of professional training is revealed. The model of training future teachers for preschoolers’ health-saving competence formation by means of game activity, which includes three interrelated units (target, content-organizational, final-diagnostic), is developed and theoretically substantiated. The pedagogical conditions of realization of the defined model are determined: purposeful motivation of future teachers for preschoolers’ health-saving competence formation by means of game activity; mastering of health-saving knowledge and skills by future teachers of preschool education institutions; professional-personal self-improvement of future teachers in order to form healthsaving competence of preschoolers by means of game activity; creativity in the use of game activity means by future teachers in practical professional activity while forming preschoolers’ health-saving competence. The curriculum and scientific-methodological provision of professional training of future teachers for preschoolers’ health-saving competence formation by means of game activity, which includes teaching-methodological complex of the special course “Formation of preschoolers’ health-saving competence by means of game activity” and teaching manual “Game activity in the aspect of formation of preschoolers’ health-saving competence” for use in the process of training future teachers of preschool education institutions at the academic level “Bachelor” and during students’ educational and industrial practice is improved. The effectiveness of the model of training future teachers for preschoolers’ health-saving competence formation by means of game activity and pedagogical conditions of its implementation has been experimentally tested.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA
dc.subjectмайбутні вихователіuk_UA
dc.subjectформуванняuk_UA
dc.subjectздоров’язбережувальна компетентність дошкільниківuk_UA
dc.subjectзасоби ігрової діяльностіuk_UA
dc.subjectмодельuk_UA
dc.subjectпедагогічні умовиuk_UA
dc.subjectprofessional traininguk_UA
dc.subjectfuture preschool teachersuk_UA
dc.subjectformationuk_UA
dc.subjectpreschoolers’ health-saving competenceuk_UA
dc.subjectmeans of game activityuk_UA
dc.subjectmodeluk_UA
dc.subjectpedagogical conditionsuk_UA
dc.titleПідготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльностіuk_UA
dc.title.alternativeTraining Future Teachers for Preschoolers’ Health-Saving Competence Formation by Means of Game Activityuk_UA
dc.typeabstractuk_UA
dc.udc.udc378.147:373.2.011.3-051]:[613:793.7]](043.3)uk_UA
Розташовується у зібраннях:Автореферати дисертацій

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_butenko_1b0cc_429584888.pdf519,14 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.