Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6091
Назва: Моделювання процесу формування предметної компетентності вчителя математики на засадах компетентнісного підходу
Інші назви: Modeling the Process of Forming the Subject Competence of a Mathematics Teacher on the Basis of a Competent Approach
Автори: Семеніхіна, Олена Володимирівна
Semenikhina, Olena Volodymyrivna
Чкана, Ярослав Олегович
Chkana, Yaroslav Olehovych
Ключові слова: компетентністний підхід
математична компетентність
формування предметної компетентості
підготовка вчителя фізико-математичних спеціальностей
структурно-функціональна модель
Competency approach
mathematical competence
formation of subject competence
teacher training physical and mathematical specialties
structural-functional model
Дата публікації: 2017
Видавництво: ТОВ «Видавництво НТМТ»
Бібліографічний опис: Семеніхіна, О. В. Моделювання процесу формування предметної компетентності вчителя математики на засадах компетентнісного підходу [Текст] / О. В. Семеніхіна, Я. О. Чкана // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Харків : ТОВ «Видавництво НТМТ», 2017. – № 4 (84). – С. 112–125.
Короткий огляд (реферат): У статті описано структурно-функціональну модель процесу формування математичної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей під час вивчення фахових дисциплін. Описано компоненти моделі: мету, підходи та принципи, складові методики навчання фахових дисциплін, компоненти, критерії та рівні сформованості математичної компетентності майбутніх вчителів математики. Уточнено поняття математичної компетентності, виділено комплекс підходів до її формування (системний, діяльнісний, особистісноорієнтований, інтегративний та компетентнісний), розкрито особливості реалізації цих підходів для формування математичної компетентості майбутніх вчителів математики. Наведено деякі форми організації навчального процесу, зокрема, самостійної роботи студентів для фахової підготовки майбутніх вчителів математики на засадах компетентністного підходу. Запропоновано ввести в навчальний процес вибірковий курс «Вибрані питання шкільної математики зточки зору вищої», сформульовано його мету та основні завдання.
The article describes the structural-functional model of the process of forming the mathematical competence of future teachers of physical and mathematical specialties during the study of professional disciplines. The components of the model are described: the purpose, approaches and principles, components of methods of training of professional disciplines, components, criteria and levels of formation of mathematical competence of future teachers of mathematics. The concept of mathematical competence is specified, the complex of approaches to its formation (system, activity, personal orientation, integrative and competence) is highlighted, peculiarities of realization of these approaches for formation of mathematical competence of future teachers of mathematics are revealed. Some forms of organization of educational process, in particular, independent work of students for professional preparation of future teachers of mathematics on the basis of competence approach. It is suggested to introduce an optional course in the educational process "Selected issues of school mathematics from the point of view of higher", formulated its purpose and main tasks.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6091
Розташовується у зібраннях:Наукові видання

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Макет сб.84-pages-113-126.pdf460,55 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.