Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6187
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШамоня, Володимир Григорович-
dc.contributor.authorShamonia, Volodymyr Hryhorovych-
dc.contributor.authorШипиленко, Андрій Павлович-
dc.contributor.authorShypylenko, Andrii Pavlovych-
dc.date.accessioned2018-12-14T07:31:42Z-
dc.date.available2018-12-14T07:31:42Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationШамоня, В. Г. Використання ІТ в освіті: аналіз напрацювань наукової лабораторії при кафедрі інформатики СумДПУ ім. А. С. Макаренка [Текст] / В. Г. Шамоня, А. П. Шипиленко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 3 (6). – С. 119–130.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6187-
dc.description.abstractОб’єкт дослідження: процес навчання фізико-математичних дисциплін у середній та вищий школі. Предмет дослідження – впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Мета роботи: визначення напрямків використання інформаційних технологій в освітньому процесі; виділення способів і методів використання інформаційних технологій в освітньому процесі; створення електронних супровідних матеріалів для підтримки вивчення окремих дисциплін. Основні наукові результати з теми: обґрунтовано потребу у переорієнтації традиційної методики навчання математики у бік активного використання програм динамічної математики при підготовці майбутніх учителів фізико- математичного профілю; описано комп’ютерний інструментарій вчителя математики та особливості його використання при розв’язуванні задач шкільного курсу математики; проведено аналіз відкритих освітніх ресурсів з математики та визначено рекомендації щодо залучення таких курсів у навчальний процес педагогічних університетів; розроблено методичну документацію до спецкурсу «Використання комп’ютера в навчанні математики»; визначено складові сучасного електронного підручника; розроблено фрагменти електронного навчального комплексу з вивчення спецкурсу «Інформаційні системи».uk_UA
dc.description.abstractObject: the educational process of physical and mathematical sciences in secondary and high school. Subject – the introduction of information technology in the educational process. Purpose: to identify areas of using information technology in education; to select methods and ways of using information technology in education; to create electronic supporting materials for special subjects. The main scientific results: reasonably explained the need to reorient the traditional methods of teaching mathematics in the direction of active using dynamic mathematics programs in the preparation of future physics and mathematics teachers; described computer tools of math teacher and especially using it in solving school mathematics course problems; analyzed open educational mathematics resources and identified recommendations for the involvement such courses in the educational process of pedagogical universities; designed the methodical documentation for the course "Using computer in teaching mathematics"; designed the composition of modern electronic textbook; developed fragments of e-Learning complex study course "Information Systems".uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectінформаційні технологіїuk_UA
dc.subjectінформаційні технології в освітіuk_UA
dc.subjectінформаційні технології в навчальному процесіuk_UA
dc.subjectпрограми динамічної математикиuk_UA
dc.subjectкомп’ютерний інструментарій вчителя математикиuk_UA
dc.subjectелектронні підручникиuk_UA
dc.subjectелектронні навчальні матеріалиuk_UA
dc.subjectкомп’ютерна підтримка навчання математикиuk_UA
dc.subjectфізикиuk_UA
dc.subjectінформатикиuk_UA
dc.subjectспецкурси з використання інформаційних технологій в освітіuk_UA
dc.subjectцифрові лабораторіїuk_UA
dc.subjectвіртуальні фізичні лабораторіїuk_UA
dc.subjectinformation technologyuk_UA
dc.subjectinformation technology in educationuk_UA
dc.subjectinformation technology in the educational processuk_UA
dc.subjectprograms of dynamic mathematicsuk_UA
dc.subjectcomputer tools for mathematics teachersuk_UA
dc.subjecttextbooksuk_UA
dc.subjecte-learning materialsuk_UA
dc.subjectcomputer support for teaching mathematicsuk_UA
dc.subjectcomputer scienceuk_UA
dc.subjectcourses with using information technology in educationuk_UA
dc.titleВикористання ІТ в освіті: аналіз напрацювань наукової лабораторії при кафедрі інформатики СумДПУ ім. А. С. Макаренкаuk_UA
dc.title.alternativeUse of ІT in Education: Analysis of Works of Scientific Laboratory at the Department of Informatics of Sumy State Pedagogical University Named after Makarenkouk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shamonia.pdf835,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.