Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6249
Title: Сучасні проблеми формування здорового способу життя молодших школярів
Other Titles: The Modern Problems оf Junior Schoolchildren' Healthy Way оf Life Forming
Authors: Кондратюк, Світлана Миколаївна
Kondratiuk, Svitlana Mykolaivna
Keywords: валеологічна освіта
фізичне і психічне здоров'я
здоровий спосіб життя
молодші школярі
psychical and physical health
healthy way of life
junior schoolchildren
valeological education
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кондратюк, С. М. Сучасні проблеми формування здорового способу життя молодших школярів [Текст] / С. М. Кондратюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 180–188.
Abstract: У статті розглядаються питання проблеми збереження, зміцнення та формування здорового способу життя молодших школярів. Проаналізовано сучасні дослідження з означеної проблеми та з'ясовано причини погіршення здоров'я молодших школярів. Автор вбачає рішення даної проблеми шляхом формування у молодших школярів валеологічних знань у навчальній та позанавчальній діяльності.
In the article the problem of health saving and strengthening as far as junior schoolchildren' healthy way of life forming is observed. It was made an analis of modern research. They found schoolchildren's healths problems in the primery school The author supposes this problem solving by means of valeological knowledge giving to the primary schoolchildren in out of school time.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6249
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kondratjuk.pdf147,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.