Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6269
Title: Вища освіта в інформаційно-освітньому просторі: онтологічно-гносеологічний аналіз
Other Titles: Higher Education in Information and Educational Environment: Ontological-Epistemological Analysis
Authors: Давидов, Павло Григорович
Davydov, Pavlo Hryhorovych
Keywords: освіта
інформація
технології
мультимедіа
пізнання
інформаційно-освітній простір
education
information
miltimedia
cognition
educational environment
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Давидов, П. Г. Роль і місце інтернет-технологій у професійній освіті майбутнього вчителя [Текст] / П. Г. Давидов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 237–246.
Abstract: У статті проаналізовано онтологічну і гносеологічну сутність освітнього процесу в новому інформаційно-освітньому просторі, зокрема застосування інформаційних технологій та інноваційних методів у багаторівневому, безперервному процесі підготовки професіонала. Розглянуто гносеологічну роль пізнання і практики у формуванні особистості професіонала
The article examines the ontological and epistemological nature of the educational process in the new information and educational space. Use of information technologies and innovative techniques in multilevel and continuous process of training professional. We consider the epistemological role of knowledge and practice in the formation of a professional.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6269
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Davydov_Vyshcha osvita.pdf136,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.