Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6370
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСуховій, М. А.-
dc.contributor.authorSukhovii, M. A.-
dc.date.accessioned2018-12-28T07:10:10Z-
dc.date.available2018-12-28T07:10:10Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationСуховій, М. А. Кобзарське мистецтво як один з провідних факторів виховання національних цінностей у студентської молоді [Текст] / М. А. Суховій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 315–327.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6370-
dc.description.abstractУ статті автор торкається глибин зародження кобзарства, його впливу на формування патріотизму в козацькому середовищі, розкриває етапи відродження співогри народних гомерів та їхній вплив на плекання національної ідеї. Дослідник особливо наголошує на завданнях молодого покоління кобзарів, як єднальної ланки глибокої народності старовинних дум з мелодикою і тематикою сучасності. У статті розкривається широка панорама тяжких кобзарських доріг, кобзарського сміливо - правдивого слова й героїзму кобзарів наших днів.uk_UA
dc.description.abstractAnalysing the problem the author touches upon the roots of kobzar appearing, its influence on the formation of patriotism in kozak surrounding. The author examines the stages of singing and playing revival «Folk Gomers» and their influence on the growing of national idea. The researcher points out the tasks of young kobzars as linking point of folk's ancient thoughts, and melodics, subjects of the present days. The article exposes a wide panorama of hard kobzar's roads and heroism of contemporary kobzars.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectвихованняuk_UA
dc.subjectдуховністьuk_UA
dc.subjectкобзарствоuk_UA
dc.subjectкобзаріuk_UA
dc.subjectмолодьuk_UA
dc.subjectнародuk_UA
dc.subjectнаціяuk_UA
dc.subjectнаціональні цінностіuk_UA
dc.subjectфольклорuk_UA
dc.subjectформуванняuk_UA
dc.subjectupbringinguk_UA
dc.subjectspiritualityuk_UA
dc.subjectkobzarstvo (folk singing)uk_UA
dc.subjectkobzarsuk_UA
dc.subjectyoung peopleuk_UA
dc.subjectpeopleuk_UA
dc.subjectnationuk_UA
dc.subjectnational valuesuk_UA
dc.subjectfolkuk_UA
dc.subjectformationuk_UA
dc.titleКобзарське мистецтво як один з провідних факторів виховання національних цінностей у студентської молодіuk_UA
dc.title.alternativeKobzar Art as One of the Leading Factors in Values Among studentsuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc37.035.6-057.87:7.035…9uk_UA
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sukhovii_Kobzarske.pdf177,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.