Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6407
Title: Возможности задач с практическим содержанием в процессе обучения математики
Other Titles: The Possibilities Task with Practical Content in the Process of Learning Mathematics
Можливості завдань з практичним змістом в процесі навчання математики
Authors: Вагина, В. В.
Vahyna, V. V.
Keywords: задача с практическим содержанием
процесс обучения
возможность
цель
мотивация
task with the practical content
learning process
possibility
objective
motivation
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Вагина, В. В. Возможности задач с практическим содержанием в процессе обучения математики [Текст] / В. В. Вагина // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 15–17.
Abstract: Задачи с практическим содержанием играют важную роль и занимают главное место в процессе обучения математики. В данной статье рассматриваются цели, которых можно достичь с помощью задач практического содержания.
Tasks with practical content plays an important role and occupy a commanding position in the process of learning mathematics. This article discusses the objectives that can be achieved through the tasks with practical content.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6407
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vahyna.pdf575,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.