Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6428
Title: До питання методики навчання стереометрії учнів професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного профілю
Other Titles: To the Question of Methods of Teaching Solid Geometry in Vocational School Engineering Profile
Authors: Тінькова, Д. С.
Tinkova, D. S.
Keywords: методика навчання стереометрії
професійно-технічний навчальний заклад
навчальний посібник
methods of teaching solid geometry
vocational school
training manual
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Тінькова, Д. С. До питання методики навчання стереометрії учнів професійно-технічних навчальних закладів машинобудівного профілю [Текст] / Д. С. Тінькова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 54–55.
Abstract: Висвітлено питання методики навчання стереометрії у закладах професійно-технічної освіти машинобудівного профілю. Проаналізовано підручники та дані державної підсумкової атестації з математики учнів ПТНЗ машинобудівного профілю. Акцентовано увагу на потребі використання у навчальному процесі спеціальних навчальних посібників, які містять системами задач прикладної та професійної спрямованості.
Considered the questions methods of teaching geometry in vocational school engineering profile. Textbooks and analyzed data state final certification of vocational students in mathematics engineering profile. The attention on the need to use in the educational process of special textbooks containing systems and applied task of professional orientation.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6428
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tinkova D..pdf416,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.