Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6432
Title: Вебінари – форма дистанційного навчання обдарованих дітей і профорієнтаційної роботи зі школярами
Other Titles: Webinars as a Form of Distance Learning Gifted Children and Career Guidance Work with Schoolchildren
Authors: Шуда, Ірина Олександрівна
Shuda, Iryna Oleksandrivna
Захарченко, Надія Миколаївна
Zakharchenko, Nadiia Mykolaivna
Keywords: веб семінари
відсотки
дистанційна форма навчання
онлайн-режим
презентація
web seminars
percentages
distance learning form
online mode
presentation
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Шуда, І. О. Вебінари – форма дистанційного навчання обдарованих дітей і профорієнтаційної роботи зі школярами [Текст] / І. О. Шуда, Н. М. Захарченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 61–63.
Abstract: Нова дистанційна форма роботи з обдарованими дітьми – веб семінари. Наводиться план заняття «Основні задачі на відсотки. Прості та складні відсотки». Запропоновано переглянути відеоролик на YouTubе. Дана форма навчання є корисною для школярів і допомагає їм отримати поглиблені знання вибраних розділів математики.
New distance form of work with gifted children - web seminars. The plan of the lesson "The main tasks for interest. Simple and compound interest. " It is suggested to watch a video on YouTube. This form of training is useful for schoolchildren and helps them to gain in-depth knowledge of selected sections of mathematics.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6432
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shuda I., Zachartchenko N..pdf442,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.