Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6448
Title: До питання навчання студентів створенню багатовимірних моделей економічних задач
Other Titles: On Question About Teaching Students to Create the Mathematical Models of Multi-Dimensional Economical Problems
Authors: Одінцова, Оксана Олександрівна
Odintsova, Oksana Oleksandrivna
Keywords: математична модель
математичне моделювання
лінійне програмування
економічні задачі
model
mathematical modeling
linear programming
economical problem
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Одінцова, О. О. До питання навчання студентів створенню багатовимірних моделей економічних задач [Текст] / О. О. Одінцова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 92–93.
Abstract: Розглянуто важливість використання елементів математичного моделювання у курсі математичного програмування педагогічних ВНЗ на прикладі створення багатовимірних моделей економічних задач, що вивчаються в лінійному програмуванні.
It’s consider the importance of using elements of mathematical modeling in curricula of mathematical programming in pedagogical university by creating a multi-dimensional model of different linear programming problem.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6448
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odintsova O..pdf432,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.