Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6480
Title: Візуалізація класичних задач теорії ймовірностей у програмах динамічної математики
Other Titles: Visualization of Classical Probability Problems in Dynamic Mathematics Software
Authors: Семеніхіна, Олена Володимирівна
Semenikhina, Olena Volodymyrivna
Друшляк, Марина Григорівна
Drushliak, Maryna Hryhorivna
Keywords: програма динамічної математики
статистичне означення ймовірності
Математический конструктор
GeoGebra
dynamic mathematics software
statistical definition of probability
MathKit
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Семеніхіна, О. В. Візуалізація класичних задач теорії ймовірностей у програмах динамічної математики [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 45–47.
Abstract: В статті описані можливості використання програм динамічної математики при введенні статистичного означення ймовірності. Наведено приклади інтерактивних моделей середовища Математический конструктор, де демонструється розв’язання задачі на витягування кульок і задачі Бюффона. Описано покрокове розв’язання задачі про зустріч у програмі GeoGebra.
The article discusses the possibilities of using dynamic mathematics software in the introduction of statistical definition of probability. Examples of interactive models in the software MathKit, which demonstrates the solution of the pulling out balls problem and the Buffon needle problem are given. Step-by-step solution of the meeting problem in software GeoGebra is described.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6480
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semenihina O.V., Drushlyak M.G..pdf680,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.