Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6500
Title: До питання застосування есе з метою розвитку комунікативності майбутнього учителя інформатики
Other Titles: To The Question on the Application Essays with the Purpose of Development of Communicativeness of Future Teachers of Informatics
Authors: Дегтярьова, Неля Валентинівна
Dehtiarova, Nelia Valentynivna
Keywords: есе
комунікативність
урок інформатики
методика навчання інформатики
essays
communication skills
science lessons
teaching methods of Informatics
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Дегтярьова, Н. В. До питання застосування есе з метою розвитку комунікативності майбутнього учителя інформатики [Текст] / Н. В. Дегтярьова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 2. – С. 66–67.
Abstract: У роботі обґрунтовано актуальність застосування есе як одного з методів формування комунікативної компетентності учителя інформатики. Оскільки інформаційні технології у учнів викликають зацікавлення, то від уміння спілкування учителя з учнями в позаурочний час залежить його авторитет. Наведено приклади тем для есе. Описано результати та загальне враження магістрантів при виконанні вказаних завдань. Автор зауважує про необхідність виховання у учнів відповідальності за власні вчинки, правильного сприймання впливу соціальних мереж, небезпеки залежності від думки інших учасників.
This work suggests the use of essays with the purpose of formation of communicative competence of teacher. Information technology evoke interest in students. There is examples of topics for essays. The author shows the results and the overall experience of graduate students when performing these tasks. The author focuses on the need to teach students responsibility for their own actions. The correct perception of social networking, the risk of dependence on the opinions of other participants is important.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6500
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dehtiarova N.V..pdf424,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.