Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6532
Title: Впровадження дистанційного навчання у практику роботи середніх загальноосвітніх шкіл
Other Titles: Introduction of Distance Learning in Practice at Secondary Schools
Authors: Фалько, Ю. Г.
Falko, Yu. H.
Розуменко, Анжела Оурелянівна
Rozumenko, Anzhela Ourelianivna
Keywords: дистанційне навчання
дистанційне навчання в школі
дистанційні курси
навчальний процес
види дистанційного навчання
переваги та недоліки дистанційної освіти
distance learning
distance learning in school
distance learning courses
learning process
types of distance learning
advantages and disadvantages of distance education
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Фалько, Ю. Г. Впровадження дистанційного навчання у практику роботи середніх загальноосвітніх шкіл [Текст] / Ю. Г. Фалько, А. О. Розуменко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 5/6. – С. 30–36.
Abstract: У статті проаналізовано особливості дистанційної освіти та можливості впровадження її у практику роботи загальноосвітніх шкіл. Вказано особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання. Виділено категорії дітей, які потребують дистанційного навчання. Виокремлено головні завданням та види дистанційного навчання, які можуть бути реалізовані в умовах середніх загальноосвітніх шкіл. Підкреслено переваги дистанційного навчання та визначено проблеми щодо впровадження даної форми навчання у практику роботи середніх загальноосвітніх шкіл. Представлено можливість впровадження дистанційних курсів.
The article analyzes the features of distance learning and the possibilities of its implementation in practice at schools. These features of the educational process by distance learning. Highlight the category of children in need of distance learning. Thesis there is determined the main objectives and types of distance learning, which can be implemented in terms of secondary schools. Highlighted advantages of Distance Learning and identified problems in the implementation of this form of learning in practice at secondary schools. Presents the possibility of introducing distance learning courses.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6532
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Falkо J., Rozumenko A..pdf270,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.