Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6665
Title: World Outlook Problems of Transhumanism Ideas
Other Titles: Світоглядні проблеми ідей трансгуманізму
Authors: Дєнєжніков, Сергій Сергійович
Dieniezhnikov, Serhii Serhiiovych
Keywords: трансгуманізм
світогляд
інтерфейс
надрозум
когнітивні науки
transhumanism
world view
anthropic
neurointerface
supermind
cognitive sciences
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Dieniezhnikov, S. S. World Outlook Problems of Transhumanism Ideas [Текст] / S. S. Dieniezhnikov // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 2 (18). – С. 55–63.
Abstract: Стаття присвячена світоглядним аспектам трансгуманізму. Особлива увага в статті присвячена проблемі використання високих технологій та корінної ломки онтологічних та світоглядних основ людського буття. Значна увага приділена проблемі розвитку інформаційних технологій та когнітивних наук. Антропний, в розумінні трансгуманістів, не є абсолютною онтологічної константою (створеної Богом, Природою або ще якимось Абсолютом). Антропний - це найбільше твір мистецтва самої людини. Саме тому найголовнішим завданням турботи про людину трансгуманісти вважають захист прав людини на його власний розсуд удосконалювати це найбільше твір мистецтва. Етико-онтологічний імператив трансгуманізму говорить: не консервувати буття антропності в повноті всіх її нинішніх кінцівок, патологій і ущербність, а покращувати це буття, використовуючи всю міць технологій XXI століття Однією з важливих проблем залишається і перспектива зміни людського суспільства. У міру того як все більше і більше людей зараз переселяються в міста, люди похилого віку втрачають традиційну сімейну опору і соціальні зв'язки і стрімко скочуються на грань маргіналізації, в розвинених країнах вже сьогодні концепція надійного існування «від колиски до могили» швидко зникає. Розвиток медицини наших днів підходить до рубежу, за яким трансгуманісти передбачають серйозне збільшення тривалості життя. Така тенденція, яка з часом буде наростати, ставить перед суспільством проблеми економічного, політичного, соціального, психологічного, морального плану. Уже в даний момент уряду змінюють пенсійну політику, політику в галузі медичного страхування і обслуговування, розвивають систему навчання протягом усього життя, реагують на багато викликів, пов'язаними з даними проблемами, при цьому використовуючи в якості основи різного роду прогнози.
The article is sanctified to the world-view aspects of transhumanism. The special attention in the article is spared to the problem of the use of high-tech and native breaking of ontological and world-view bases of human life. Considerable attention is spared to the problem of development of information technologies and cognitive sciences.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6665
Appears in Collections:Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dieniezhnikov.pdf509 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.