Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6705
Title: Теоретичні засади щодо застосування арт-терапії в корекційній роботі з дітьми молодшого шкільного віку із заїканням
Other Titles: Theoretical Foundations for the Application of Art Therapy in Corrective Work with Children Junior School Age with Stuttering
Authors: Кравченко, Анатолій Іванович
Kravchenko, Anatolii Ivanovych
Поваляшко, Наталія Анатоліївна
Povaliashko, Nataliia Anatoliivna
Keywords: арт-терапія
корекційна робота
діти молодшого шкільного віку
заїкання
арт-терапия
коррекционная работа
дети младшего школьного возраста
заикание
art therapy
correctional work
children of primary school age
stuttering
Issue Date: 15-Feb-2019
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Кравченко, А. І. Теоретичні засади щодо застосування арт-терапії в корекційній роботі з дітьми молодшого шкільного віку із заїканням [Текст] / А. І. Кравченко, Н. А. Поваляшко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIIІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції, (15 лютого 2019 р., м. Суми) / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Кафедра логопедії, Управління освіти і науки Сумської міської ради ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – С. 152–155.
Abstract: У статті розглядаються можливості щодо застосування арт-терапії в корекційній роботі з дітьми молодшого шкільного віку із заїканням.
В статье рассматриваются возможности использования арт-терапии в коррекционной работе с детьми младшего школьного возраста с заиканием.
The article examines an opportunity of art therapy in the correctional work with children of primary school age with stuttering.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6705
ISSN: 2524-0587
Appears in Collections:Сучасні проблеми логопедії та реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_com-153-156.pdf519,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.