Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7027
Title: Використання ІКТ під час викладання шкільного курсу інформатики
Other Titles: Usage of ICT in School Course of Informatics
Authors: Соловій, Олексій
Solovii, Oleksii
Шаров, Сергій
Sharov, Serhii
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
шкільний курс інформатики
вчитель інформатики
informational and communicational technologies
school’s course of informatics
teacher of informatics
Issue Date: 2018
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Соловій, О. Використання ІКТ під час викладання шкільного курсу інформатики [Текст] / О. Соловій, С. Шаров // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2018) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2018 р., м. Суми : у 2-х частинах / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [редакційна рада: Ю. О. Лянной, В. І. Шейко, О. В. Семеніхіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Ч. 1. – С. 93–95.
Abstract: У статті наголошується на тому, що інформаційно-комунікаційні технології органічно вписуються у викладання шкільного курсу інформатики. Вони дозволяють задіяти різні форми подання навчального матеріалу, підвищити пізнавальний інтерес, розвинути інформативну компетентність учнів.
It is stated in the article that informational and communicational technologies are well-fitted into school’s course of informatics. They allow to use different forms ofpresenting studying material, to increase cognition process, to develop informative competence of students.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7027
Appears in Collections:Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Soloviy O., Sharov S..pdf455,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.