Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/703
Назва: Значення використання сучасних методичних засобів у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва
Інші назви: The Importance of Using Modern Teaching Tools in the Process of Professional Training of Teachers of Musical Art
Автори: Фоломєєва, Наталія Аркадіївна
Folomieieva, Nataliia Arkadiivna
Ключові слова: виховання голосу
голосоутворення
звуковедення
вокальна підготовка
постановка голосу
фахова підготовка вчителя
музичне мистецтво
естрадний вокал
voice education
voice building
sound reference
vocal training
voice training
teacher training
musical art
pop vocal
Дата публікації: 2016
Видавництво: СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Бібліографічний опис: Фоломєєва, Н. А. Значення використання сучасних методичних засобів у процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] / Н. А. Фоломєєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 4 (58). – С. 370–380.
Короткий огляд (реферат): Мета статті - розкриття особливостей основних сучасних методик виховання голосу та можливостей їх використання в процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва в умовах ВНЗ. Методи дослідження: аналіз наукової літератури в межах окресленої проблеми; моделювання; системно-структурний аналіз. Практичне значення полягає у можливості використання запропонованих апробованих методичних прийомів у процесі викладання дисциплін професійного спрямування на факультетах мистецтв. Доводиться необхідність використання альтернативних методик виховання голосу в процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва. Перспективним є розширення методичної бази та дослідження методичних засад використання досягнень сучасної методичної науки в адаптації навчально-методичних комплексів з профільних дисциплін для майбутніх вчителів музичного мистецтва.
Цель статьи – раскрытие особенностей современных методик воспитания голоса и возможностей их использования в процессе профессиональной подготовки учителя музыкального искусства. Методы: анализ литературы, моделирование. Практическое значение состоит в возможности использования апробированных методических приёмов в процессе преподавания дисциплин профессиональной направленности на факультетах искусств. Доказывается необходимость использования таких методик воспитания голоса в процессе подготовки учителя музыкального искусства. Перспективным остаётся расширение исследование методических основ использования достижений современной методики в адаптации программ профильных дисциплин для учителей музыкального искусства.
The article aims at uncovering the basic modern methods of education and their use in the process of professional training of teachers of musical art in high school. Research methods: scientific literature analysis as part of the indicated problem; modeling; a systemic-structural analysis and empirical: observation; methodical formative experiment on the use of alternative methods of education voices in the process of professional training of teachers of musical arts in the course «Variety singing (vocal)», «Pop vocal ensemble», «Bases of teaching of professional disciplines («Pop singing (vocal»), read by the author at the faculty of arts of the Sumy state pedagogical university named after A. S. Makarenko by author educational complexes of these disciplines. Practical value consists in possibility of use of the proposed proven instructional techniques in the teaching disciplines of professional direction in the faculties of arts in high school in Ukraine. The article proves the necessity for alternative methods of education voices in the process of professional training of teachers of musical art. In the research process identify specific features of the modern alternative methods of development and education of voice, namely: 1) the maximum development of the natural capabilities of the voice of the singer; 2) producerin breathing; 3) high voice, which provides a characteristic of all votes norms oscillations of the lower and upper formants; 4) mixing of head and chest resonance with the overwhelming participation of each of them for different height of sounds; 5) free position of the larynx; 6) relief of muscle tie-back pipe (lips, tongue and the like) from excessive voltage. Based on the author's experience with the purpose of optimization of professional training of future teachers of musical art it is necessary to expand interdisciplinary connections between courses «Variety singing (vocal)», «Pop vocal ensemble», «Bases of teaching of professional disciplines («Pop singing (vocal)», a special course «Basics of sound production» and the regulatory courses that are taught at the faculty of arts («History of music», «Music analysis», «Choral conducting», «Reading choral scores», «Methodology of music education», etc). Promising is the expansion of the methodological base of the research and methodological foundations for the use of the methodological achievements of modern science in adapting teaching materials profile courses for future teachers of musical art.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/703
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Folomeeva_Stattya.docx57,67 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.