Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7269
Title: Лижний спорт
Other Titles: Skiing
Authors: Ворона, Віта Вікторівна
Ратов, Анатолій Максимович
Vorona, Vita Viktorivna
Ratov, Anatolii Maksymovych
Keywords: лижний спорт
історія розвитку
методика навчання
лижний інвентар
техніка безпеки
гігієнічні вимоги
skiing
history of the development of skiing
training methods
ski equipment
safety shadow
hygienic requirements
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Ворона, В. В. Лижний спорт [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів напрямків підготовки «Фізичне виховання» і «Спорт» тренерів ДЮСШ та вчителів фізичної культури / В. В. Ворона, А. М. Ратов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – 202 с.
Abstract: У посібнику надано інформацію про види лижного спорту: історію їх виникнення, розвитку, включення до програми Олімпійських ігор, про перших учасників і переможців змагань, про особливості змагальних дисциплін та інвентар, що використовується в окремих видах лижного спорту і різних дисциплінах. Розглянуто гігієнічні вимоги, техніка і засоби безпеки під час занять лижною підготовкою. Особлива увага приділяється способам пересування на бігових лижах та методиці навчання техніці лижних ходів. Посібник рекомендовано для студентів закладів вищої освіти напряму підготовки «Фізичне виховання» і «Спорт», тренерів ДЮСШ та вчителів фізичної культури.
The manual provides information about the types of skiing: the history of their origin, development, inclusion in the program of the Olympic Games, the first participants and winners of the competition, the features of competitive disciplines and equipment used in certain types of skiing and various disciplines. Considered hygiene requirements, equipment and safety equipment during ski training. Particular attention is paid to methods of movement on skiing and methods of teaching techniques for skiing. The manual is recommended for students of higher educational institutions of the direction of training "Physical Education" and "Sport", coaches of the Children and Youth Sports School and teachers of physical culture.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7269
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vorona_Ratov_Lyzhnyi sport.pdf1,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.