Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7361
Title: Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку з бронхітом
Other Titles: Physical Education of the Children of Primary School Age with Bronchitis
Authors: Христова, Т. Є.
Khrystova, T. Ye.
Keywords: фізичне виховання
реабілітація
рецидивний бронхіт
молодший шкільний вік
physical education
rehabilitation
recurrent bronchitis
junior school age
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Христова, Т. Є. Фізичне виховання дітей молодшого шкільного віку з бронхітом [Текст] / Т. Є. Христова // Здоров’я людини в сучасному культурно-освітньому просторі : матеріали IІ Всеукраїнської дистанційної науково-практичної інтернет-конференції, 22 березня 2019 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Департамент соціального захисту населення Сумської ОДА, Управління охорони здоров'я Сумської ОДА, Управління молоді та спорту Сумської ОДА ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 67–75.
Abstract: Охарактеризовано складові комплексної програми фізичного виховання та реабілітації дітей 6-7 років з рецидивним бронхітом. Встановлено, що в учнів експериментальної групи відбулося достовірне підвищення показників зовнішнього дихання та психоемоційного стану; результати рухових тестів наблизилися до показників здорових однолітків.
Describes the components of a comprehensive program of physical education and rehabilitation of children 6-7 years with recurrent bronchitis. It was established that students of the experimental group had a significant increase in the parameters of external respiration and psycho-emotional state; the results of motor tests approached the indicators of healthy peers.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7361
Appears in Collections:Здоров’я людини в сучасному культурно-освітньому просторі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khrystova_Fizychne vykhovannia.pdf570,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.