Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7528
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛитовченко, С. А.-
dc.contributor.authorLytovchenko, S. A.-
dc.date.accessioned2019-09-20T09:41:35Z-
dc.date.available2019-09-20T09:41:35Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationЛитовченко, С. А. Фразеологічна репрезентація концептосфери «навколишнє середовище» в німецькомовній пресі [Текст] / С. А. Литовченко // Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць студентів / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [редкол.: В. В. Герман, А. М. Коваленко, О. М. Семеног та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 61–65.uk_UA
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7528-
dc.description.abstractУ статті розглядаються особливості відображення фразеологічної картини світу німецькомовної преси через призму сприйняття людьми навколишнього середовища та погляди лінгвістів на поняття мовної картини світу як інструменту пізнання людиною світу та свого місця в ньому.uk_UA
dc.description.abstractIn the article are considered features of reflection of the phraseological world view in the German press through the prism of people's perception of the environment and views of linguists on the concept of the linguistic world view as an instrument for the cognition of the world by human being.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherСумДПУ імені А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectкартина світуuk_UA
dc.subjectфразеологізмuk_UA
dc.subjectконцептосфераuk_UA
dc.subjectнавколишній світuk_UA
dc.subjectпресаuk_UA
dc.subjectworld viewuk_UA
dc.subjectphraseological unituk_UA
dc.subjectconceptosphereuk_UA
dc.subjectenvironmentuk_UA
dc.subjectpressuk_UA
dc.titleФразеологічна репрезентація концептосфери «навколишнє середовище» в німецькомовній пресіuk_UA
dc.title.alternativePhraseological Representation of the Conceptosphere "Environment" in the German Pressuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Актуальні питання філології та методології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lytovchenko_Frazeologichna_reprezentatsia.pdf261,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.