Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7879
Title: До питання вивчення сфери обслуговування населення (на прикладі Роменського району Сумської області)
Other Titles: To the Question of Studying the Sphere of Public Services (For Example, Romny District of Sumy Region)
Authors: Корнус, Олеся Григорівна
Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Kornus, Olesia Hryhorivna
Keywords: сфера обслуговування населення  
sphere of service to the population
Роменський район
Romny district
мережа закладів
network of institutions
Issue Date: 2019
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Citation: Корнус, О. Г. До питання вивчення сфери обслуговування населення (на прикладі Роменського району Сумської області) [Електронний ресурс] / О. Г. Корнус, А. О. Корнус // Четверті Сумські наукові географічні читання : збірник матеріалів Всеукраїнської наук. конф., (м. Суми, 11–13 жовтня 2019 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; [упорядник А. О. Корнус]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 34–38. – 1 електр. опт. диск (СD-R).
Abstract: Роменський район належить до одних з найбільших районів Сумської області як за чисельністю населення, кількістю населених пунктів, так і територією. Роменський район та м. Ромни у цілому мають досить розвинену мережу закладів освіти та культури, що підтверджується високими показника в загальнообласному вимірюванні. Певне занепокоєння викликає значне закриття ЗЗСО, у той час як кількість дошкільнят зростає і у майбутньому може виникнути проблема нестачі місць в школах для дітей.
Romny district belongs to one of the largest districts of the Sumy region both in terms of population, number of settlements, and territory. Romny district and Romny as a whole have a fairly developed network of educational and cultural institutions, as evidenced by high rates in the general regional dimension. A significant concern is the significant closure of schools, while the number of children is growing and in the future there may be problems with lack of places in schools for children.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7879
Appears in Collections:Сумські наукові географічні читання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornus_O_Kornus_A_Do_pytannia.pdf783,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.