Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/819
Назва: Діагностика професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання
Інші назви: Dіаgnоstіcs оf Prоfеssіоnаl Sеlf-Orgаnіzаtіоn оf Futurе Physіcаl Educаtіоn Tеаchеrs
Автори: Тесленков, Олександр Юрійович
Teslenkov, Oleksandr Yuriiovych
Ключові слова: критерії
criteria
показники
indicators
діагностична методика
diagnostic methods
рівні сформованості
levels of formation of
професійна самоорганізація
professional self-organization
майбутні вчителі фізичного виховання
future teachers of physical education
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Тесленков, О. Ю. Діагностика професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання [Текст] / О. Ю. Тесленков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1 (55). – С. 156–163.
Короткий огляд (реферат): У статті представлена методика діагностувального експерименту щодо визначення вихідного рівня сформованості професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання. Визнaчeно критeрiї тa покaзники досліджуваного утворення. Методами дослідження виступили: методи опитування (бесіда, анкетування, психолого-педагогічне тестування студентів); ранжування; діагностичний експеримент. Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці методики діагностики професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в розробці експериментальної моделі професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання.
The article presents the method of diagnostic experiment to determine the initial level of formation of professional self-organization of future teachers of physical education. The criteria and indicators of studied phenomenon are defined. Research methods were: questioning techniques (interview, questionnaire, psychological testing of students); ranking; diagnostic experiment. It is stated that from the standpoint of pedagogy, self-organization is defined as activities associated with the ability to organize themselves, which is shown in purposefulness, activity, validity of motivation, planning its activities, make rapid decisions and responsibility for them. In our opinion, professional self-organization is an integrative and dynamic education, a set of motivational, cognitive, activity and personal components, and is characterized by the individual’s ability to implement consciously and purposefully professional self-development for the professional and personal significant problems. The first diagnostic stage was aimed at the definition of incentive criteria of professional self-organization of future teachers of physical education, which was considered in the following indicators: a positive attitude towards teaching profession of physical education, motivation for success in future educational activities, the desire for professional self-development. The second diagnostic stage was aimed at identifying the substantial and procedural criteria of the studied construct, the indicators which were identified: knowledge of the theory of self-educational-cognitive activity, psychological and pedagogical and special knowledge; skills of goal setting and planning, analysis and evaluation of results of professional self-organization; the skills of self-control and self-correction. The third diagnostic stage was aimed at the definition of personal criteria of professional self-organization indicators: discipline, autonomy, and commitment. Developed criteria and indicators of professional self-organization of future teachers of physical education were used to provide characteristics of the levels of formation: high, sufficient, middle and low. Practical value of the obtained research results is the development of diagnostics methods of professional self-organization of future physical education teachers. Prospects for further research we see in the development of experimental models of professional self-organization of future physical education teachers.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/819
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Diahnostyka profesiinoi samoorhanizatsii.pdf518,99 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.