Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/865
Назва: Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки
Інші назви: Masters’ in English Language and Literature Training as a Problem of Comparative Pedagogics
Автори: Заслужена, Алла Андріївна
Zasluzhena, Alla Andriivna
Ключові слова: магістр з англійської мови та літератури
Master in English Language and Literature
компетентнісний
competency-based
особистісно зорієнтований підходи
personality oriented approaches
полікультурність
multiculturalism
плюрингвальна компетенція
plurilingual competence
принципи культуровідповідності та природовідповідності
principles of cultural correspondent
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: Заслужена, А. А. Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки [Текст] / А. А. Заслужена // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 85–95.
Короткий огляд (реферат): У статті запропоновано окремі результати дослідження особливостей підготовки магістрів з англійської мови та літератури як проблеми порівняльної педагогіки. Визначено освітньо-кваліфікаційні вимоги до студентів магістратури, концептуальні засади та зорієнтованість цієї підготовки на європейські стандарти вищої освіти. Уточнено перелік компетенцій відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, якими оволодівають магістри з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Обґрунтовано значущість плюрингвальної компетенції для успішної професійної реалізації магістрів-іноземних філологів в умовах полікультурного та полілінгвального середовища Швейцарської Конфедерації. Доведено доцільність використання для вдосконалення цієї підготовки особистісно зорієнтованого та природного підходів на основі принципів толерантності, культуровідповідності, природовідповідності та інтеркультурності.
This article offers some results of research peculiarities for Masters’ training in English as a problem of comparative pedagogics. The aim of the study is to show forms, methods, content of Masters’ training in English language and literature in the system of higher education in Switzerland. Thesis that masters’ training should focus on deep fundamental knowledge and innovation including scientific field is significant in the context of mainstreaming issue their training. To achieve these goals orientation of education and professional training programs to modern educational standards, introduction of new educational technology of teaching in higher education are needed. Provision of high-quality masters' training to innovative professional work includes: methods mastering to perform their researches and training sessions; task with scientific information; computer technologies mastering; acquisition of skills in organization scientific and pedagogical work; accumulation of experience in planning and organization of research during research practice, preparation for publishing scientific papers etc.; participation in scientific conferences etc. participation in the implementation of research in scientific groups parallel with educational process. The experience of Swiss universities concerning the implementation of this problem in master's training in English language and literature, which programs meet modern educational standards is evident. Educational qualification requirements for Masters program students, conceptual framework and orientation of this training to European standards of higher education have been determined. A list of competencies subjects to the Common European Framework of Reference, which masters in English acquire at universities in Switzerland has been specified. The significance of plurilingual competence for successful professional realization of masters-foreign philologists in multicultural environment and polylingual Switzerland has been found. The practicability of using a personality oriented and natural approaches based on the principles of tolerance, cultural correspondent, natural correspondent and intercultural sensitivity to improve this training has been proved.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/865
Розташовується у зібраннях:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Pidhotovka mahistriv.pdf657,95 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.