Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/944
Назва: Поширення ідей впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти
Інші назви: Распространение идей внедрения информационно-коммуникационных технологий в систему специального образования
Distribution the Ideas of Implementation of Informational-communication Technologies in the System of Special Education
Автори: Дегтяренко, Тетяна Миколаївна
Дегтяренко, Татьяна Николаевна
Dehtiarenko, Tetiana Mykolaivna
Ключові слова: розумово відсталі учні
інформаційні технології
спеціальна освіта
комп’ютерні технології
хмарні технології
умственно отсталые ученики
специальное образование
информационные технологии
компьютерные технологии
облачные технологии
mentally retarded pupils
special education
information technologies
computer technologies
cloud technologies
Дата публікації: 2015
Бібліографічний опис: Дегтяренко, Т. М. Поширення ідей упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему спеціальної освіти [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання. – Київ, 2015. – Т. 46, вип. 2. – С. 11–21 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_46_2_4.
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено деякі аспекти впровадження у систему спеціальної освіти ідей використання сучасних інформаційних технологій. Висвітлюються напрямки сучасних наукових досліджень у спеціальній педагогіці з проблеми впровадження інформаційних технологій. Розглянуто теоретичні та практичні здобутки у використанні комп’ютерних та хмарних технологій на інституціональному рівні. З’ясовано сутність і можливості розвитку інформатизованого середовища в межах спеціальної школи та безпосередньо можливості використання новітніх інформаційних технологій під час навчання розумово відсталих дітей. Обґрунтовано доцільність формування базового рівня компетентності розумово відсталих школярів у галузі інформатики. Визначено перспективи подальших наукових досліджень у цій галузі. Зазначено, що їх предметним полем має стати процес розвитку інформатизованого середовища на рівні спеціальної школи.
В статье исследованы некоторые аспекты внедрения в систему специального образования идей использования современных информационных технологий. Освещаются направления современных научных исследований в специальной педагогике по проблеме внедрения информационных технологий. Рассмотрены теоретические и практические достижения в использовании компьютерных и облачных технологий на институциональном уровне. Установлено сущность и возможности развития информатизированной среды в пределах специальной школы и непосредственно возможности использования новейших информационных технологий при обучении умственно отсталых детей. Обоснована целесообразность формирования базового уровня компетентности умственно отсталых школьников в области информатики. Определены перспективы дальнейших научных исследований в этой области. Указано, что их предметным полем должно стать процесс развития информатизированной среды на уровне специальной школы.
In the article the author has researched some aspects of implementation in the system of special education ideas of use of modern information technologies. The author reviewed the directions of modern scientific researches in special pedagogy on the issue of implementation of information technologies. Author considered the theoretical and practical achievements in the use of computer and cloud technologies at the institutional level. Author defined the nature and possibilities of development of informatization environment within special schools and the direct possibility of use the latest information technology in teaching mentally retarded children. The author has proved the expediency of forming a basic level of competence of the mentally retarded students in computer science. The prospects for further scientific research in this area were defined. Indicated that their subject field should be a process of development of informatization environment at the level of special school.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/944
Розташовується у зібраннях:Статті

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Dehtyarenko_ITZN_2015_46_2_4.pdf191,83 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.