Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/953
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДегтяренко, Тетяна Миколаївна-
dc.contributor.authorДегтяренко, Татьяна Николаевна-
dc.contributor.authorDehtiarenko, Tetiana Mykolaivna-
dc.date.accessioned2017-01-30T10:30:02Z-
dc.date.available2017-01-30T10:30:02Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationДегтяренко, Т. М. Сучасна філософія та реалії корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю [Текст] / Т .М. Дегтяренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 3–13.uk_UA
dc.identifier.issn2312-5993-
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/953-
dc.description.abstractВ статті відзначено, що функціонування системи корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю обумовлене потребами населення. Підкреслено, що на сучасному етапі розвитку суспільства ідея соціальної підтримки впродовж життя осіб з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю стала однією із провідних ідей філософії суспільства. Стратегія розвитку цієї системи є частиною стратегії соціально-економічного розвитку певного регіону, яка охоплює різні галузі соціальної сфери. Висвітлено нинішній стан та складові корекційно-реабілітаційної допомоги в контексті державної підтримки осіб з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю в Україні.uk_UA
dc.description.abstractВ статье отмечено, что функционирование системы коррекционно-реабилитационной помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью обусловлено потребностями населения. Подчеркнуто, что на современном этапе развития общества идея социальной поддержки в течение жизни лиц с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью стала одной из ведущих идей философии общества. Стратегия развития этой системы является частью стратегии социально-экономического развития определенного региона и охватывает различные области социальной сферы. Освещены нынешнее состояние и составляющие коррекционно-реабилитационной помощи в контексте государственной поддержки лиц с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью в Украине.uk_UA
dc.description.abstractВ статье отмечено, что функционирование системы коррекционно-реабилитационной помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью обусловлено потребностями населения. Подчеркнуто, что на современном этапе развития общества идея социальной поддержки в течение жизни лиц с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью стала одной из ведущих идей философии общества. Стратегия развития этой системы является частью стратегии социально-экономического развития определенного региона и охватывает различные области социальной сферы. Освещены нынешнее состояние и составляющие коррекционно-реабилитационной помощи в контексте государственной поддержки лиц с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью в Украине.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренкаuk_UA
dc.subjectкорекційно-реабілітаційна допомогаuk_UA
dc.subjectкоррекционно-реабилитационная помощьuk_UA
dc.subjectcorrectional-rehabilitation helpuk_UA
dc.subjectмоделі допомогиuk_UA
dc.subjectмодели помощиuk_UA
dc.subjectmodels of helpuk_UA
dc.subjectскладові допомогиuk_UA
dc.subjectсоставляющие помощиuk_UA
dc.subjectcomponents of helpuk_UA
dc.subjectособи з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністюuk_UA
dc.subjectлица с психофизическими нарушениями и/или инвалидністюuk_UA
dc.subjectpeople with mental and physical impairments and/or disableduk_UA
dc.titleСучасна філософія та реалії корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністюuk_UA
dc.title.alternativeСовременная философия и реалии коррекционно-реабилитационной помощи лицам с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностьюuk_UA
dc.title.alternativeModern Philosophy and Realities of Correctional-Rehabilitation Help for People with Mental and Physical Impairments and/or Disabilitiesuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc376.1:37.014:37.072:37.078uk_UA
Appears in Collections:Статті
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dehtyarenko_pednauk_2,15.pdf896,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.