Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/956
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЮрченко, Артем Олександрович-
dc.contributor.authorYurchenko, Artem Oleksandrovych-
dc.contributor.authorКудін, Анатолій Петрович-
dc.contributor.authorKudin, Anatoliy Petrovych-
dc.date.accessioned2017-01-30T13:54:01Z-
dc.date.available2017-01-30T13:54:01Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationКудін, А. П. Програмне забезпечення реальних фізичних лабораторних практикумів [Текст] / А. П. Кудін, А. О. Юрченко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. Атаманчук(голова, наук. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. — Вип. 21 : Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 248–251.uk_UA
dc.identifier.issn2307-4507-
dc.identifier.urihttp://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/956-
dc.description.abstractСтаття буде цікавою для розробників програмного забезпечення реальних лабораторних практикумів з фізики як у вищих навчальних закладах, так і в школі. В статті проаналізовано різні підходи до визначення терміну «цифрова лабораторія», зроблено огляд найпоширеніших цифрових лабораторій та акцентовано увагу на комплексі цифрової лабораторії FourierEdu. Обґрунтовано потребу у вивченні майбутніми вчителями фізики цифрових фізичних лабораторій та зазначено про актуальність розробки відповідного методичного забезпечення на рівні педагогічного університету та загальноосвітнього навчального закладу. Зазначено позитивні сторони цифрових лабораторій у фізичному експерименті і їх відмінність від віртуальних лабораторій. Показано, що використання сучасних цифрових лабораторій виступає ефективним способом активізації дослідницької діяльності. Описана необхідність ознайомлення майбутніх вчителів фізики з сучасними цифровими лабораторіями.uk_UA
dc.description.abstractThe article will be of interest to software developers real laboratory works on physics at the university as well as at school. The article analyzes different approaches to the defi-nition of «digital lab», an overview of the most common digital laboratories and attention is focused on digital laboratory FourierEdu. Substantiates the need for studying digital physical laboratories of the future physics teachers. Mentions the relevance of developing appropriate methodological support at Pedagogical University and school. The specifi ed positive aspects of digital labs in physical experiment. The said difference digital laboratories and of virtual laboratories. It is shown that the use of modern digital laboratory is an effective way to enhance research activities. The necessity of introduction of future physics teachers with modern digital labs.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherКам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнкаuk_UA
dc.subjectцифрова лабораторіяuk_UA
dc.subjectфізичний лабораторний практикумuk_UA
dc.subjectінформатизація освітиuk_UA
dc.subjectпрограмне забезпеченняuk_UA
dc.subjectFourierEduuk_UA
dc.subjectdigital laboratoryuk_UA
dc.subjectphysical laboratory practiceuk_UA
dc.subjectinformation educationuk_UA
dc.subjectsoftwareuk_UA
dc.titleПрограмне забезпечення реальних фізичних лабораторних практикумівuk_UA
dc.title.alternativeSoftware of the Real Physical Laboratory Practiceuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc372.853uk_UA
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PZ fiz lab (Kudin_Yurchenko) 2015 Kam-Pod.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.