Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/978
Title: Про наукометричні показники науковця
Other Titles: About Scientometric Performance Indicators Scientist
Authors: Семеніхіна, Олена Володимирівна
Semenikhina, Olena Volodymyrivna
Юрченко, Артем Олександрович
Yurchenko, Artem Oleksandrovych
Хворостiна, Юрій В'ячеславович
Khvorostina, Yurii Viacheslavovych
Keywords: наукометричні показники
наукометричні бази
індекс цитування
індекс Хірша
h-індекс
scientometric performance indicators
scientometric base
citation index
Hirsch index
h-index
Issue Date: 2015
Publisher: ВВП «Мрія»
Citation: Семеніхіна О. В. Про наукометричні показники науковця [Текст] / О. Семеніхіна, Ю. Хворостіна, А. Юрченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НКП – 2015) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (2–3 грудня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Том 1. – С. 162–163.
Abstract: Наведено найпопулярніші наукометричні показники, які демонструють деякі грані продуктивності роботи науковця. Описано різні способи розрахування індексу Хірша та продемонстровано один із способів на конкретному прикладі. Відмічено переваги і недоліки наукометричних показників при оцінці наукової діяльності ученого.
It is presented the popular scientometric performance indicators that show some facets productivity scientist. It is describes various methods for calculating the Hirsch index and demonstrated one way of a specific example. It is indicated the advantages and disadvantages of the scientometric performance indicators in the evaluation of the scientific activity of the scientist.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/978
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokaznuku (sem_khov_yurch) 2015-1 NPK.pdf535,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.