Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4698
Title: Творче використання гучномовок у вихованні молодших школярів на базі козацького таборування
Other Titles: Creative Using of Hifgsounds in Junior Schoolchildren's Bringing Up on the Base of Cossack's Camping
Authors: Лях, Віктор Васильович
Liakh, Viktor Vasylovych
Крівшенко, Ліна Миколаївна
Krivshenko, Lina Mykolaivna
Keywords: гучномовка
козацьке таборування
інноваційний метод
молодші школярі
свідомість і поведінка
Cossack's camping
highsounds
innovative method
junior schoolchildren
consciousness and behavior
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Лях, В. В. Творче використання гучномовок у вихованні молодших школярів на базі козацького таборування [Текст] / В. В. Лях, Л. М. Крівшенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 386–396.
Abstract: У статті розглядається проблема організації козацького таборування молодших школярів і застосування такого інноваційного методу впливу на свідомість дитини, як гучномовка. Визначається поняття «гучномовка», розкривається її сутність, значення та місце у вихованні учнів на базі дитячих козацьких наметових таборів. Відображаються результати позитивного впливу гучномовок на свідомість і поведінку молодших школярів, наводяться конкретні якісні зміни, що відбулися в учнів впродовж козацького таборування.
In the article it is considered a problem of Cosacks camping's organization of junior schoolchildren and using of such innovative method of influence on child's consciousness as highsounds. It is identified the conception «highsounds», it is opened it essense, meaning and place in pupil's bringing-up on the background of children camps. It is reflected results of positive influence of highsounds on junior schoolchildren's consciousness and behaviour.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4698
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyah.pdf162,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.