Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6408
Title: Висвітлення у періодичних виданнях стану формування фінансової грамотності учнів на уроках математики
Other Titles: Coverage in Periodicals Condition of Formation of Financial Literacy of Pupils at the Lessons of Mathematics
Authors: Васильєва, Дарина Володимирівна
Vasylieva, Daryna Volodymyrivna
Василюк, Н. І.
Vasyliuk, N. I.
Keywords: фінансова грамотність
компетентнісний підхід
навчання математики
financial literacy
competency approach
teaching of mathematics
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Васильєва, Д. В. Висвітлення у періодичних виданнях стану формування фінансової грамотності учнів на уроках математики [Текст] / Д. В. Васильєва, Н. І. Василюк // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2017» : матеріали ІІ Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, березень 2017 р., м. Суми : у 2 ч. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Мозирський державний педагогічний університет імені І. П. Шамякина (Бєларусь), Факультет математики та інформатики Пловдивського університету ім. Паісія Хілендарського (Болгарія), Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ імені А. С. Макаренка) ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Ч. 1. – С. 17–18.
Abstract: У статті висвітлено стан формування фінансової грамотності учнів на уроках математики за результатами аналізу статей періодичних видань для вчителів математики. Встановлено, що задачі фінансового змісту є актуальними для реалізації компетентнісного підходу до навчання математики і розглядаються у статтях, присвячених податкам, економічному вихованню, актуарним і відсотковим розрахункам тощо.
Formation of the pupils’ financial literacy at the lessons of mathematics are highlighted in the article. Articles of periodicals for mathematics teachers are analyzed. Found that the problem of financial content is relevant to the implementation of competence approach to the teaching of mathematics. Examples of articles about objectives tax, actuarial mathematics and percentage calculations are showed.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6408
Appears in Collections:Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasylieva_Vasyliuk.pdf570,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.