Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6555
Title: Regional Morbidity Profile of the Sumy Region Population by Diseases of the Musculoskeletal System and Connective Tissue
Other Titles: Регіональний профіль захворюваності населення Сумської області на хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини
Authors: Корнус, Олеся Григорівна
Kornus, Olesia Hryhorivna
Корнус, Анатолій Олександрович
Kornus, Anatolii Oleksandrovych
Шищук, Володимир Дмитрович
Shyshchuk, Volodymyr Dmytrovych
Нурейн, Нурейн Мохамед
Nurein, Nurein Mohamed
Keywords: первинна захворюваність
primary morbidity
поширеність хвороб
prevalence of diseases
кістково-м’язові хвороби
diseases of the musculoskeletal system
хвороби сполучної тканини
diseases of the connective tissue
Сумська область
Sumy region
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Citation: Kornus, O. H. Regional Morbidity Profile of the Sumy Region Population by Diseases of the Musculoskeletal System and Connective Tissue / O. H. Kornus, A. O. Kornus, V. D. Shyshchuk, N. M. Nurein // Journal of Geology, Geography and Geoecology. – 2018. – Vol 27, No 3. – P. 431–443.
Abstract: Analyzed the level of primary morbidity of population and prevalence of the osteo-muscular system diseases and of the connective tissue diseases among the residents of the Sumy region. It is established that nosologies of this class are occupy a prominent place in the overall structure of disease's prevalence among the inhabitants of the Sumy region. The percentage of above mentioned nosologies in total structure of Sumy region population morbidity has been exceed 5 %. The dynamics of primary morbidity and prevalence of diseases was separately examined during 2005–2016. Moreover, it was revealed that the situation with the morbidity by nosologies of this group during 2005–2016 has been deteriorating. For example, the primary morbidity of population of the Sumy region by diseases of osteomuscular system and of the connective tissue decreased by 6.5 %, but the prevalence of orthopedics pathologies among inhabitants of the Sumy region for the above indicated period increased by 11.0 %. It is established that in the structure of prevalence of the osteomuscular system diseases and of the connective tissue diseases on the first place are arthrosis diseases, which demonstrated the high levels of primary morbidity's growth during 2005–2016, which in some regions exceed 50–80 %. The morbidity of population by the arthritis diseases in the Sumy region for the same period increased by 30.8 %, and their prevalence by 34.4 %, but the highest tempo of growth in the rates of primary morbidity and prevalence are characteristic for saline arthropathies – 25.7 % and 12.0 % respectively. The benefit of this study is analyses of the geographical patterns of morbidity of the population as well as prevalence of the osteomuscular system diseases and of the connective tissue diseases among the inhabitants of the region.With help the quantitative analysis methods, the groups of districts with different rates of morbidity of population, prevalence of diseases of the skeleton/muscular apparatus and connective tissue and different level of provision of the Sumy region population by medical institutions and specialists of the appropriate profile were identified. The geographical discrepancies between the level of the morbidity of population and the level of specialized medical-orthopedically care is revealed. It has been established that in many administrative districts of the region there are no orthopedist at all among the specialists providing medical assistance, and beds for orthopedic patients (or both) are absent in medical and preventive institutions. Consequently the population is not provided with the proper level of orthopedic care.
Проаналізовано рівень первинної захворюваності населення та поширеності хвороб кістково-м’язової системи і захворювань сполучної тканини серед мешканців Сумської області. Встановлено, що нозології цього класу входять до основних у загальній структурі поширеності хвороб серед населення Сумської області та посідають друге місце у структурі причин, що зумовлюють інвалідизацію її мешканців. Ортопедичні захворювання займають п’яте місце у структурі поширеності захворювань серед мешканців України (їх частка 5,4%), причому жінки частіше страждають від цього класу хвороб, ніж чоловіки. Так, у 2015 році поширеність цієї групи патологій серед чоловіків складала 8 257,7, а серед жінок – 10 021,1 випадків на 100 тисяч осіб, первинна захворюваність серед жінок також була вищою – 2 287,8 і 2 986,1 випадків на 100 тисяч жителів відповідно. Окремо розглянуто динаміку захворюваності та поширеності хвороб кістково-м’язової системи й захворювань сполучної тканини протягом 2005–2016 років. Незважаючи на те, що протягом цього періоду поширеність ортопедичних нозологій серед населення України в цілому зменшилась на 7,67%, у Сумській області за розповсюдженість цього класу захворювань навпаки збільшилася 11%. Ця проблема є особливо гострою для городян, серед яких поширеність ортопедичних нозологій вища, ніж серед жителів сільської місцевості. На 100 тис. осіб у містах діагностується 9 601, а у сільській місцевості – лише 8 640,8 випадків таких захворювань. Така сама ситуація спостерігається і при первинній захворюваності: на 100 тисяч людей у містах було діагностовано 3 102,2, а у селах – лише 2 490,1 нових випадків ортопедичних хвороб. Проаналізовано структуру названих нозологій у Сумській області, схарактеризовано географічні відмінності захворюваності населення та поширеності зазначених хвороб серед мешканців регіону. За допомогою методів кількісного аналізу виділено групи районів, які об’єднали адміністративні одиниці, що мають схожі показники захворюваності населення, поширеності хвороб кістково-м’язової системи та захворювань сполучної тканини й рівня забезпеченості населення лікувальними закладами і фахівцями ортопедичного профілю. Виявлено географічні невідповідності між рівнями захворюваності населення та спеціалізованого медико-ортопедичного обслуговування.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6555
ISSN: 2617-2909
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kornus_Regional_morbidity_profile.pdfОсновна стаття2,86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.