Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6857
Назва: Формування вмінь застосування евристичного навчального діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів
Інші назви: Formation of the Skills of Using Heuristic Learning Dialogue in the Future Primary School Teachers’ Training
Автори: Крівшенко, Ліна Миколаївна
Krivshenko, Lina Mykolaivna
Ключові слова: професійна підготовка
евристична освіта
евристичний навчальний діалог
уміння застосування евристичного навчального діалогу
формування вмінь застосування евристичного навчального діалогу
педагогічні умови
майбутні вчителі початкових класів
заклади вищої педагогічної освіти
professional training
heuristic education
heuristic learning dialogue
ability to use heuristic learning dialogue
formation of skills of using heuristic learning dialogue
pedagogical conditions
future primary school teachers
institutions of higher pedagogical education
Дата публікації: 2018
Видавництво: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Бібліографічний опис: Крівшенко, Л. М. Формування вмінь застосування евристичного навчального діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / Крівшенко Ліна Миколаївна ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [науковий керівник М. О. Лазарєв]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 20 с.
Короткий огляд (реферат): Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування вмінь застосування евристичного навчального діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Визначено стан розробленості проблеми формування вмінь застосування евристичного навчального діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів та поняттєвий апарат дослідження. Розкрито сутність і групи вмінь застосування евристичного навчального діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Виявлено та обґрунтовано педагогічні умови формування у майбутніх учителів початкових класів умінь застосування евристичного навчального діалогу та модель реалізації цих умов. Розроблено й застосовано комплекс діагностичного інструментарію для виявлення рівнів сформованості у майбутніх учителів початкових класів умінь застосування евристичного навчального діалогу. Здійснено експериментальну перевірку розроблених педагогічних умов.
The thesis is a theoretical-experimental study of the problem of forming skills of using heuristic learning dialogue in professional training of future primary school teachers. The study defines the state of development of the problem of forming skills of using heuristic learning dialogue in future primary school teachers’ training and the conceptual apparatus of the study. The essence and groups of skills of using heuristic learning dialogue in future primary school teachers’ professional training are revealed, namely: the ability to ask questions related to the object of cognition; the ability to compile the logical series of questions for the creation of specific educational products; the ability to interact in an interactive group; the ability to conduct diagnostics of questioning and dialogue interaction. The pedagogical conditions for the formation of future primary school teachers’ skills of using heuristic learning dialogue have been identified and substantiated: 1) application of heuristic education and its technologies as the basis for the formation of professional motives and skills, professional-creative activity of the future primary school teacher; 2) use of heuristic technologies for the formation of skills of independent designing of heuristic learning dialogue in the future primary school teachers in theoretical training and practical activities; 3) creation and use of a complex of diagnostic tools for self-evaluation and evaluation of the levels of formation of future primary school teachers’ heuristic learning dialogue skills. The model of realization of the indicated pedagogical conditions is developed. A set of diagnostic tools has been developed and introduced in order to identify the levels of formation of future primary school teachers’ skills of usinf heuristic learning dialogue – high, sufficient, average, initial. The criteria for the formation of the skills of using heuristic learning dialogue of future primary school teachers are defined: general creative, motivational-value, communicative, managerial-modeling, diagnostic. The experimental verification of pedagogical conditions for the formation of the skills of using heuristic learning dialogue in the context of heuristic education of future primary school teachers is carried out. The results of the experiment has shown significant positive changes in the formation of skills of using heuristic learning dialogue: in the vast majority of students, sufficient skills of heuristic learning dialogue have been formed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6857
Розташовується у зібраннях:Автореферати дисертацій

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aref_krivshenko_7ef63_560258683.pdf453,24 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.