Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7122
Title: Розвиток туристичної та готельно-ресторанної справи у Сумському регіоні. Реалії сьогодення
Other Titles: Development of Tourist, Hotel and Restaurant Business in the Sumy Region. Realities of the Present
Authors: Коваленко, Олександр Вікторович
Kovalenko, Oleksandr Viktorovych
Keywords: туристична справа
готельно-ресторанна справа
Сумський регіон
організація туристичного бізнесу
індустрія гостинності
туризм
tourist business
hotel and restaurant business
Sumy region
tourism business organization
hospitality industry
tourism
Issue Date: Mar-2017
Publisher: «Просвіта»
Citation: Коваленко, О. В. Розвиток туристичної та готельно-ресторанної справи у Сумському регіоні. Реалії сьогодення [Текст] / О. В. Коваленко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 томах / за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 1. – С. 164–165.
Abstract: В даній роботі зазначено, що з середини 2016 року Виконавчий комітет Сумської міської ради разом із громадськістю приступили до обговорення та реалізації «Програми туристичної привабливості міста». Головними напрямками діяльності було обрано: забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в економічних показниках міста, збільшення частки в’їзного туризму, покращення іміджу м. Суми на всеукраїнському та міжнародному ринку туристичних послуг. Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики щодо вирішення проблеми розвитку туризму в місті Суми.
In this paper it is noted that from mid-2016 the Executive Committee of Sumy City Council together with the public began to discuss and implement the "Program of tourist attraction of the city". The main directions of activity were chosen: ensuring the sustainable development of the tourist industry, increasing its share in the city's economic indicators, increasing the share of inbound tourism, improving the image of Sumy in the nationwide and international tourist services market. The main objectives of the Program are to implement the state policy on addressing the problem of tourism development in the city of Sumy.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7122
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Kovalenko_tezy.doc27 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.