Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8249
Title: Меліорація та меліоративні системи Сумської області
Other Titles: The Melioration and Reclamation Systems of Sumy Region
Authors: Данильченко, Олена Сергіївна
Danylchenko, Olena Serhiivna
Герасименко, Марина Михайлівна
Herasymenko, Maryna Mykhailivna
Keywords: гідрологія
меліорація
hydrology
reclamation
меліоративні системи
reclamation systems
Сумська область
Sumy region
Issue Date: 2019
Citation: Данильченко, О. С. Меліорація та меліоративні системи Сумської області [Текст] / О. С. Данильченко, М. М. Герасименко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наук. праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, м. Суми, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Природничо-географічний факультет ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.] – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – С. 148–151.
Abstract: У статті присвячена історії становлення меліоративних систем в межах Сумської області та характеристиці сучасних меліоративних систем.особлива увага приділена етапам становлення та розвитку меліорації на території Сумської області. У висновку автори зазаначають, що за останніми даними на території області налічується 55 міжгосподарських меліоративних систем.
The article is devoted to the history of formation of reclamation systems within the Sumy region and the characterization of modern reclamation systems. Particular attention is paid to the stages of formation and development of land reclamation in the Sumy region. In conclusion, the authors note that according to the latest data, there are 55 inter-farm land reclamation systems in the region.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8249
Appears in Collections:Актуальні проблеми дослідження довкілля

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danylchenko_Gerasumenko_tekst.pdf262,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.