Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8285
Title: Принципи формування змісту професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів)
Other Titles: Principles of Formation of Content of Professional Training of Specialists of Tourist Support (Tour Guides)
Authors: Коваленко, Олександр Вікторович
Kovalenko, Oleksandr Viktorovych
Keywords: фахівці туристичного супроводу
гід-екскурсовод
професійна підготовка фахівців
туризм
екскурсійна діяльність
екскурсія
specialists of tourist support
guide-guide
professional training of specialists
tourism
excursion activity
excursion
Issue Date: 16-Nov-2019
Publisher: ГО «Південна фундація педагогіки»
Citation: Коваленко, О. В. Принципи формування змісту професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) [Текст] / О. В. Коваленко // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки : зб. наук. робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 листопада 2019 р., м. Одеса. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. – Ч. 2. – С. 27–29.
Abstract: В даній роботі зазначено, що сучасний туристський ринок вимагає нового підходу до організації екскурсійної діяльності як до одного з туристичних продуктів. Туроператори, що створюють екскурсійний продукт повинні враховувати те, що сьогодні змінився споживчий попит і вимоги до диференціації обслуговування. Якість давно стала основним видом конкурентної переваги. Тільки підвищення якості туристсько-екскурсійних послуг дозволяє сформувати позитивний імідж туристського центру, а значить, збільшити приплив туристів і підвищити доходи від туристичної галузі.
In this paper it is stated that the modern tourist market requires a new approach to the organization of excursion activities as one of the tourist products. Tour operators who create an excursion product should take into account what has changed today 's consumer demand and requirements for differentiation of services. Quality has long been a major competitive advantage. Only improving the quality of tourist and excursion services allows you to create a positive image of the tourist center, which means to increase the influx of tourists and increase revenues from the tourism industry.
URI: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8285
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коваленко О.В._тези.pdf139,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.